Bloedafname - Bloedprikken Den Haag | HMC (2024)

Broodkruimels

Home/Specialismen/Specialismen en afdelingen/

Lees voor

Uw huisarts of specialist heeft u gevraagd om bloed te laten prikken. U kunt hiervoor terecht in HMC Antoniushove, HMC Bronovo of HMC Westeinde. Of bij een servicepunt bij u in de buurt.

Lees meer

Print deze pagina

Onderzoek en behandeling

  • 24 uur urine opvangen voor onderzoek
  • Bloedafname bij kinderen
  • Onderzoek naar 5-HIAA in urine
  • Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) for pregnant women

Alle onderzoeken en behandelingen

Openingstijden

HMC heeft bloedafname servicepunten in het ziekenhuis, maar ook bij u in de buurt.

Op deze pagina ziet u de locaties en de openingstijden. Ook leest u hoe u een afspraak kunt maken voor bloedprikken.

Locatie

HMC Antoniushove

Adres

Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam

Bewegwijzering

begane grond, route oranje

Sluiten

Sluiten

HMC Bronovo

Adres

Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag

Bewegwijzering

2e etage, route 86

Sluiten

Sluiten

HMC Westeinde

Adres

Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

Bewegwijzering

begane grond, route blauw

Sluiten

Sluiten

HMC in Cijfers

4.500

medewerkers

191.000

eerste polikliniek consulten

40.000

patiënten per jaar op de SEH

600

coschappen

25

erkende medische vervolgopleidingen

Ankers

Bloedafname - Bloedprikken Den Haag | HMC (1)

Over bloedafname

Uw huisarts of specialist heeft u gevraagd om bloed te laten prikken. U kunt hiervoor terecht in HMC Antoniushove, HMC Bronovo of HMC Westeinde. Of bij een servicepunt bij u in de buurt.

U kunt vooraf een afspraak maken voor bloedprikken. Dan bent u snel aan de beurt. U kunt ook zonder afspraak bloed laten prikken. U moet dan vaak wel lang wachten voor u aan de beurt bent (vaak meer dan 1 uur).

Hoe maakt u een afspraak voor bloedprikken?

U maakt een afspraak via het patiëntenportaal mijnHMC. Zo werkt het:

  • Ga naar www.haaglandenmc.nl/mijnHMC en log in met uw DigiD
  • Klik in het menu op ‘Agenda’
  • Klik op ‘Afspraak maken’
  • Kies ‘Laboratorium’

Lukt het niet om via mijnHMC een afspraak te maken? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur bellen naar 088 979 28 54 om een afspraak te maken. Het kan zijn dat u even moet wachten, voordat u iemand aan de telefoon krijgt.

Moet ik nuchter zijn voor bloedprikken?

Nuchter zijn betekent dat u een tijdje niet mag eten en drinken voor de bloedafname. Moet u nuchter zijn voor het bloedprikken? Dat staat dit op het aanvraagformulier voor bloedafname en zal uw arts u dit vertellen. Uw arts vertelt u dan ook hoe lang voor het bloedprikken u niet mag eten en drinken.

Waar kan ik laten bloedprikken in het ziekenhuis?

ZiekenhuislocatieAdresBereikbaarheid
HMC Antoniushove
Begane grond, route oranje
Burg. Banninglaan 1
Leidschendam
maandag t/m vrijdag 07.00 – 16.15 uur,
zaterdag 08.00 – 11.00 uur
– trombosedienstpatiënten tot 12.00 uur (alleen op afspraak)
HMC Bronovo
Polikliniek Bloedafname,
2e etage, route 86
Bronovolaan 5
Den Haag
maandag t/m vrijdag 07.30 – 16.00 uur
– trombosedienstpatiënten tot 12.00 uur (alleen op afspraak)
HMC Westeinde
Begane grond, route blauw
Lijnbaan 32
Den Haag
maandag t/m vrijdag 07.00 – 16.15 uur
– trombosedienstpatiënten tot 12.00 uur (alleen op afspraak)

Waar kan ik laten bloedprikken in de buurt?

Moet uw kind onder 12 jaar bloedprikken? Kom dan niet naar de servicepunten hieronder voor bloedafname maar naar 1 van onze ziekenhuizen.

Afspraken voor bloedprikken bij deze servicepunten maakt u via onspatiëntenportaal mijnHMC of telefoonnummer 088 979 28 54(maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur).

ServicepuntAdresBereikbaarheid
Gezondheidscentrum HubertusduinBronovolaan 3
Den Haag
woensdag 08.00 – 10.00 uur
Gezondheidscentrum WassenaarHofcampweg 65
Wassenaar
maandag t/m vrijdag 08.00 – 15.30 uur
Verloskundigenpraktijk FemmeBoekhorststraat 107G
Den Haag
dinsdag 12.30 – 15.00 uur
Huisartsengroep SavalleSavallelaan 2
Voorburg
maandag t/m vrijdag 08.00 – 11.00 uur
Let op: ma. 24 juni en di. 25 juni gesloten
Huisartsenpraktijk HolstParkweg 296
Voorburg
dinsdag en vrijdag 08.00 – 10.00 uur
VeurAgatha 7
Leidschendam
dinsdag en donderdag 08.00 – 10.00 uur

Bij onderstaande servicepunten plant het gezondheidscentrum of de huisarts zelf de afspraken voor bloedafname.
Klik op de link bij bereikbaarheid voor meer informatie.

Overige servicepuntenAdresBereikbaarheid
Medisch Centrum LoudonLoudonstraat 118
Den Haag
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 08.00 – 10.30 uur
Meer informatie >>
DC Klinieken Den HaagRijswijkseweg 77
Den Haag
maandag t/m vrijdag 08.15 – 12.00 uur
DC Klinieken VoorschotenKrimkade 20
Voorschoten
maandag t/m vrijdag 08.30 – 12.00 uur
Goed VoorburgAlbertus de Oudelaan 2
Voorburg
maandag en donderdag 08.00 – 10.00 uur

Wanneer kunt u het snelst bloedprikken in onze ziekenhuizen?

Hieronder ziet u een overzicht per ziekenhuis van de tijden waarop u terecht kunt voor bloedafname. In de middag is het meestal rustiger. U kunt daarom het beste ’s middags uw afspraak inplannen voor bloedprikken als u niet nuchter hoeft te zijn (en dus gewoon mag eten en drinken voor het bloedprikken).

Bloedafname - Bloedprikken Den Haag | HMC (2)

Bloedafname - Bloedprikken Den Haag | HMC (3)

Bloedafname - Bloedprikken Den Haag | HMC (4)

Ziektebeelden en behandelingen

24 uur urine opvangen voor onderzoek

Bloedafname bij kinderen

Onderzoek naar 5-HIAA in urine

Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) for pregnant women

Orale glucose tolerantietest (OGTT) bij zwangere vrouwen

Orale glucosetolerantietest (OGTT)

Test van cortisol in speeksel

Zelf bloed afnemen om hemoglobine A1c te meten

Bloedafname - Bloedprikken Den Haag | HMC (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 5522

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.